Dane Spółki

Pełna nazwa:

Przedsiębiorstwo Transportowo-Usługowe "ETRA" Sp. z o.o.

Nazwa skrócona:

PTU "ETRA" Sp. z o.o.

ul. Elewatorska 17
15-620 Białystok

tel. +48 85 6645011
fax +48 85 6645011

REGON:050866539
NIP:5422616080

Wpisana do rejestru KRS przedsiębiorców postanowieniem Sądu Rejonowego w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dnia 26.06.2001r. pod numerem KRS 0000022122.
Wysokość Kapitału Zakładowego: 600 000,00zł- z dniem 31.08.2010r. PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, zarejestrowana w KRS pod numerem 0000343124 przez Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy w Lublinie posiada 100% udziałów.

Zarząd PTU „ETRA” Sp. z o.o.

Prezes Zarządu Piotr Jerzy Kapica